Działkowce z centrum Bytomia

Działkowce z centrum Bytomia

Kotami wolno żyjącymi z działek w centrum Bytomia opiekuje się 3 karmicieli. Kotów jest kilkadziesiąt, od 2013 wysterylizowaliśmy wszystkich podopiecznych...

20160329165316