Akcja sterylizacji

Strona główna / Akcja sterylizacji

Akcja sterylizacji

Sterylizacja kotów wolno żyjących to podstawowe i najważniejsze działanie Fundacji CHATUL.

Sterylizacja kotów wolno żyjących to podstawowe i najważniejsze działanie Fundacji CHATUL. Można zastanawiać się nad tym, dlaczego miłośnicy kotów chcą, aby było ich mniej? Odpowiedź brzmi – bo im kotów jest więcej, tym trudniej się im żyje. Prawdę tę potwierdza nasze osobiste doświadczenie oraz doświadczenia płynące z działalności innych organizacji pozarządowych, które pomagają zwierzętom. Odpowiedzialnie kochając koty musimy dążyć do zmniejszenia ich ilości. Kotki mają specyficzny cykl rozrodczy, mogą mieć mioty nawet 3 razy do roku, w każdym po 4-6 maluchów. Jeśli się zdarzy, że kociaki przeżyją, to za niecały rok i one rozpoczną swoje rozmnażanie powołując do życia kolejne bezdomne koty. Drugą stroną medalu są kocięta, które rodzą się i umierają z powodu chorób, niedożywienia czy ludzkiego okrucieństwa. Maluchy, które ratujemy to wierzchołek góry lodowej, który akurat został przez kogoś zauważony. Większość kociąt umiera w ukryciu, w piwnicy, krzakach, z dala od ludzkich oczu. Ludzie widzą kotkę “z brzuchem”, a potem “bez”. Kociaków nikt nie widział, umarły gdzieś po cichu.

Aby dobrze zrozumieć potrzebę sterylizacji kotów warto spojrzeć na sytuację kotów w skali populacji, a nie jednostkowej kotki. Trudno o wiarygodne dane dotyczące kotów bezdomnych “na wolności”, przykładowo szacowano, że po Wrocławiu w 2013 roku błąkało się 50 tys. bezdomnych kotów. Wyobraźcie sobie taką ilość zwierząt! Każde z nich musi coś jeść (zwykle nie dojada), choruje i powinno być leczone ( a zwykle nie jest) i rozmnaża się, skazując na niełatwy los swoje potomstwo. Brutalna prawda jest taka, że tych dorosłych kotów w zasadzie nikt nie chce. Rzeszę tych nieszczęśników zasilają koty, które uciekły z domu lub zostały porzucone.

Byłoby pięknie dać tym wszystkim setkom tysięcy biednych kotów domy. A przynajmniej kociakom. Domów i chętnych do przygarnięcia zwierzaka jest jednak za mało, a kotów przybywa zbyt szybko. Więc jak dokonać tego cudu, by każdy kot był zadbany, syty i zdrowy?

Sterylizacja to jednorazowy zabieg przeprowadzany przez lekarza weterynarii. Wysterylizowane zwierzę nie może mieć już potomstwa. Sterylizacja zapobiega bezdomności zwierząt u podstaw problemu, jest humanitarna i pozwala na zmianę losu zwierząt bez nadmiernej ingerencji w ich styl życia. Przykładowo – wolno żyjąca kotka z piwnicy, po sterylizacji nadal będzie łowić myszy i cieszyć się wolnością, nie będzie natomiast tracić przynajmniej 6 z 12 miesięcy w roku na ciążę i odchów młodych, z których większość nie dożyje dorosłości. Energia pozyskana z pożywienia będzie służyć tylko organizmowi kotki, kotka nie zachoruje na ropomacicze, nie będą jej też grozić komplikacje porodowe. Jedyną różnicą będzie to, że nie urodzi kilkudziesięciu kociaków. Te kilkadziesiąt kociaków nie umrze, nie zostanie utopionych, nie zagryzą je psy, nie powiększą gromady kocich bezdomniaków.

Los kotów wolno żyjących jest w naszych rękach. Możemy go zmienić na lepsze. Bądźmy odpowiedzialni, sterylizujmy – nie tylko koty domowe, ale także działkowe, piwniczne, z zakładów pracy. W razie wątpliwości dotyczących zabiegu – prosimy o kontakt, służymy radą i fachowym wsparciem.

Plakat objęty jest prawami autorskimi.

Wyrażamy zgodę na wykorzystanie plakatu w celach edukacyjnych, niekomercyjnych,  tylko w oryginalnej wersji bez jakichkolwiek zmian i ingerencji w formę graficzną.

pobierz plakat

Fundacja realizuje akcje sterylizacji w sposób nieprzerwany, korzystając ze środków własnych, darowizn; natomiast udaje się nam również pozyskiwać środki z Gminy Bytom.

Zadania realizowane przy wsparciu Gminy Bytom:

Aktualnie:

“Zapobieganie bezdomności zwierząt poprzez kastrację oraz poprawa bytu kotów wolno żyjących w 2021 roku.” (wysokość dotacji  20 000 zł)

Regulamin wydawania karmy i budek obowiązujący w ramach realizacji zadania publicznego
Zapobieganie bezdomności zwierząt poprzez kastrację oraz poprawa bytu kotów wolno żyjących w 2021 roku.

1. Wydawana karma jest przeznaczona dla kotów wolno żyjących, bytujących na terenie Gminy Bytom.
2. Karma wydawana jest w 2 turach, za okres I i II półrocza 2021 roku.
3. Ilość karmy przypadająca do wydania w stosunku dziennym na 1 osobę dokarmiającą
to średnio 0,06 kg. W przypadku mniejszej ilości zgłoszeń niż jest to przewidziane, ilość karmy przypadająca na 1 karmiciela może ulec zwiększeniu.
4. Rejestracja odbywa się drogą mailową chatul@chatul.pl lub telefoniczną: 530-482-248 ,
793-968-878 i będzie prowadzona od 1.03.2021 do dnia 31.03.2021. O otrzymaniu karmy decyduje kolejność zgłoszeń, a zgłaszający wyraża zgodę na rejestrację w bazie karmicieli utworzonej na potrzeby zadania.
5. Karma będzie wydawana jednorazowo za cały okres danego półrocza.
Karma zostanie dostarczona kurierem na adres karmiciela w okresie 1.04.2021 – 30.04.2021 oraz 1.09.2021 – 30.09.2021.
6. Karmiciel jest zobowiązany do utrzymania porządku w miejscu dokarmiania, nieprzestrzeganie tego zapisu może skutkować odmową wydania karmy.
7. Karmiciele, którzy nie sterylizują dokarmianych kotów nie będą rejestrowani.
8. Fundacja CHATUL zastrzega sobie prawo do kontroli miejsc dokarmiania.
9. W terminie od 1.03.2020 do dnia 31.03.2020 będą przyjmowane zgłoszenia na budki dla kotów.
Zgłoszenia przyjmowane są drogą mailową chatul@chatul.pl lub telefoniczną: 530-482-248, 793-968-878 (decyduje kolejność zgłoszeń)
10. Zamawiający budkę karmiciel zobowiązany jest do utrzymania budki oraz jej najbliższego otoczenia w czystości oraz wysterylizowania kotów. Wymagane jest również posiadanie zgody właściciela terenu na ustawienie budki.
11. Budki będą oznaczone jako element zadania publicznego Gminy Bytom i Fundacji CHATUL.


W ubiegłych latach:

1.05.-31.08.2012 r.
„Zapobieganie bezdomności zwierząt. Sterylizacja/kastracja kotów wolno żyjących z terenu Gminy Bytom oraz ich dokarmianie w okresie 1.05-31.08.2012”.
Działania te spotkały się z wielkim zainteresowaniem oraz entuzjazmem ze strony mieszkańców i karmicieli kotów. W trakcie realizowania zadania wysterylizowano/wykastrowano 40 kotów oraz wydano karmicielom 130 kg suchej karmy.

1.10.2012 – 21.12.2012 r.
„Sterylizacja/kastracja kotów wolno żyjących z terenu Gminy Bytom oraz ich dokarmianie w okresie jesienno-zimowym w 2012.”
W trakcie realizacji zadania zbadano, wysterylizowano i odpchlono 43 kotki wolno żyjące z terenu Gminy Bytom oraz zakupiono 120 kg suchej karmy 17,5 kg karmy mokrej dla kotów i po dokonaniu rozeznania wydano ją karmicielom w celu dokarmiania kotów wolno żyjących. Akcja sterylizacji i dokarmiania przyczyniła się w znaczący sposób do poprawy stanu zdrowia kotów oraz pozwoliła kotom przeżyć trudny, zimowy okres.

17.06.2013 – 14.09.2013 r.
„Sterylizacja kotek wolno żyjących z terenu Gminy Bytom.”
W trakcie realizacji zadania zbadano, wysterylizowano i odpchlono 50 kotek wolno żyjących z terenu Gminy Bytom.

04.11.2013 – 31.12.2013 r.
„Sterylizacja kotek wolno żyjących z terenu Gminy Bytom i pomoc w dokarmianiu kotów w okresie zimowym”.
W trakcie realizacji zadania zbadano, wysterylizowano i odpchlono 50 kotek wolno żyjących z terenu Gminy Bytom oraz zakupiono 220 kg karmy suchej, którą przekazano karmicielom.

01.01.2014 – 31.08.2014 r.
„Sterylizacja kotek wolno żyjących z terenu Gminy Bytom i pomoc w dokarmianiu kotów wolno żyjących w okresie zimowo – wiosennym.”
W trakcie realizacji zadania zbadano, wysterylizowano i odpchlono 85 kotek wolno żyjących z terenu Gminy Bytom oraz zakupiono 224 kg karmy suchej, którą przekazano karmicielom. Wydrukowano i rozdystrybuowano poprzez lecznice weterynaryjne w Bytomiu 1000 ulotek informacyjnych promujących sterylizację kotów wolno żyjących.

15.10.2014 – 31.12.2014 r.
“Sterylizacja i dokarmianie kotów wolno żyjących w okresie jesienno-zimowym.”
W trakcie realizacji zadania zbadano, wysterylizowano i odpchlono 60 kotek i 10 kocurów wolno żyjących z terenu Gminy Bytom oraz zakupiono 300 kg karmy suchej, którą przekazano karmicielom. Wydrukowano i rozdystrybuowano poprzez ogródki działkowe w Bytomiu 1000 ulotek informacyjnych promujących sterylizację kotów wolno żyjących.

01.01.2015 – 30.06.2015 r.
“Sterylizacja i dokarmianie kotów wolno żyjących w I połowie 2015 r.”
W trakcie realizacji zadania zbadano, wysterylizowano i odpchlono 67 kotek i 10 kocurów wolno żyjących z terenu Gminy Bytom oraz zakupiono 250 kg karmy suchej, którą przekazano karmicielom. Wydrukowano i rozdystrybuowano w 15 sklepach zoologicznych 1000 ulotek edukacyjnych promujących sterylizację kotów wolno żyjących. Zorganizowano wykład lekarza wet. dotyczący sposobów zapobiegania bezdomności kotów.

01.07.2015 – 31.12.2015 r.
“Sterylizacja i dokarmianie kotów wolno żyjących w II połowie 2015 r.”
W trakcie realizacji zadania zbadano, wysterylizowano i odpchlono 60 kotek i 10 kocurów wolno żyjących z terenu Gminy Bytom oraz zakupiono 250 kg karmy suchej, którą przekazano karmicielom. Zorganizowano wykład lekarza wet. na temat chorób kotów.

01.02.2016 – 30.06.2016 r.
Sterylizacja kotów wolno żyjących i edukacja prozwierzęca w I połowie 2016 roku
W trakcie realizacji zadania
– zmniejszono populację kotów wolno żyjących w Gminie Bytom (skontrolowano stan zdrowia, odpchlono i wysterylizowano 66 kotek wolno żyjących i 22 kocurów, dla których zakupiono karmę na czas pobytu po zabiegu za kwotę 750,48 zł, koty wypuszczono w miejscu wcześniejszego bytowania).
– przeprowadzono akcję edukacyjną – zaprojektowano, wydrukowano i rozesłano do 12 szkół podstawowych plakaty
– poprawiono kondycję kotów wolno żyjących w Gminie Bytom (zakup i dystrybucja wśród karmicieli 340 kg karmy suchej w celu dokarmiania kotów)

1.08.2016 r. – 28.10.2016 r.
“Sterylizacja i dokarmianie kotów wolno żyjących.”
Realizując zadanie w zakresie zapobiegania bezdomności kotów wolno żyjących na terenie Gminy Bytom wysterylizowano 80 zwierząt (60 kotek.20 kocurów), polepszono ich dobrostan poprzez odpchlenie oraz kontrolę stanu zdrowia, zakupiono karmę za 320 zł, 80 l żwirku dla kotów po zabiegach i 310 kg karmy, którą przekazano karmicielom.

1.01.1017 – 30.06.2017 r.
“Sterylizacja i dokarmianie kotów wolno żyjących oraz edukacja prozwierzęca.”
– zmniejszono populację kotów bezdomnych: wysterylizowano 70 kotek, 10 kocurów
– poprawiono dobrostan ww. – odpchlenie, kontrola stanu zdrowia 80 kotów + leczenie w razie potrzeby, zakup 120 kg karmy do dokarmiania dla karmicieli oraz zakupiono karmę dla kotów po zabiegach o wartości 404,28 oraz żwirek o wartości 186,20 zł
– zakupiono 10 transporterów i 4 klatki stacjonarne, co bezpośrednio przekłada się na ułatwienie sprawowania opieki nad kotami wolno żyjącymi
– zorganizowano pogadankę edukacyjną dla dzieci w czasie pikniku szkolnego – kilkunastu bezpośrednich uczestników, kilkadziesiąt odbiorców

1.06.1017 – 31.12.2017 r.
“Sterylizacja i dokarmianie kotów wolno żyjących oraz edukacja prozwierzęca.”

– zmniejszono populację kotów bezdomnych: wysterylizowano 65 kotek, 10 kocurów
– poprawiono dobrostan ww. – odpchlenie, kontrola stanu zdrowia 75 kotów + leczenie w razie potrzeby, zakup 230 kg karmy do dokarmiania dla karmicieli oraz zakupiono karmę dla kotów po zabiegach o wartości 270,44 oraz żwirek o wartości 163,40 zł.
– zakupiono 2 klatki łapki
– wydrukowano i rozdystrybuowano 500 egz. ulotki informacyjno-edukacyjnej (dystrybucja m.in. na Bytomskich Dniach Organizacji Pozarządowych)
– trzech wolontariuszy przepracowało 300 godzin prowadząc działania związane z realizacją zadania (odławianie kotów, transport, kontrola miejsc dokarmiania)

01.01.2018-31.12.2018
„Sterylizacja i dokarmianie kotów wolno żyjących oraz edukacja prozwierzęca w 2018 roku”
(dotacja w wysokości 30 000 zł)
– zmniejszono populację kotów bezdomnych: wysterylizowano 195 kotek, 50 kocurów
– poprawiono dobrostan ww. – odpchlenie, kontrola stanu zdrowia 245 kotów, którym zapewniono niezbędne leczenie za kwotę 3006,01 zł.
– zakupiono 750kg karmy do dokarmiania dla karmicieli oraz karmę dla kotów po zabiegach o wartości 1124,64 zł i żwirek o wartości 573,28 zł
– zakupiono klatkę iniekcyjną oraz 10 transporterów
– zaprojektowano, wydrukowano i rozdystrybuowano w szkołach 10 szt. plakatu promującego sterylizację.

1.01.2019 – 31.12.2019 r.
“Sterylizacja i dokarmianie kotów wolno żyjących oraz edukacja prozwierzęca w 2019 roku.” 
(wysokość dotacji 10 000 zł)

– zmniejszono populację kotów bezdomnych: wysterylizowano 70 kotek, 20 kocurów
– poprawiono dobrostan ww. – odpchlenie, kontrola stanu zdrowia 90 kotów + leczenie w razie potrzeby (łączna wartość leczenia poniesionego przy sterylizacji kotów: 1700 zł) , zakupiono 182,4 kg karmy do dokarmiania dla karmicieli oraz zakupiono karmę dla kotów po zabiegach o wartości 500 zł oraz żwirek o wartości 224,80 zł.
– zwiększyła się świadomość społeczna w zakresie bezdomności zwierząt i jej zapobieganiu (w trakcie trwania zadania otrzymaliśmy kilkadziesiąt telefonów w sprawie pomocy kotom wolno żyjącym oraz prośby o zorganizowanie pogadanek prozwierzęcych w 2 bytomskich szkołach)
– przy okazji odławiania kotów na zabieg środowiska lokalne współpracowały ze sobą (karmiciele, społeczności sąsiedzkie) przez wspólne działania i dzielenie się doświadczeniem mieszkańcy Bytomia integrowali się
– zakupiono 6 klatek łapek, dzięki którym możliwa była skuteczna realizacja odławiania kotów na zabiegi
– zaprojektowano (autor Martyna Janik) i wydrukowano 5 szt. plakatu promującego sterylizację kotów, który rozwieszono w 5 lecznicach na terenie gminy
– dwóch wolontariuszy przepracowało 200 godzin prowadząc działania związane z realizacją zadania (odławianie kotów, transport, kontrola miejsc dokarmiania)
– realizacja zadania pozwoliła otoczyć opieką karmicieli kotów wolno żyjących i ich podopiecznych

1.01.2020 – 31.12.2020 r.
“Zapobieganie bezdomności zwierząt poprzez kastrację oraz poprawa bytu kotów wolno żyjących w 2020 roku.”(wysokość dotacji  17 500 zł)
– wysterylizowano i odpchlono 107 kotek oraz 41 kocurów
– zakupiono karmę dla karmicieli 201,30 kg za kwotę 2249,60 zł
– zakupiono 10 budek z przedsionkami dla kotów wolno żyjących
– zorganizowano wykład edukacyjny – zwiększenie poziomu wiedzy uczestników dot. chorób kotów wolno żyjących (poziom „niewiedzy” obrazowały pytania, które zebrano wśród karmicieli i przekazano weterynarzowi jako podstawę do ustalenia treści wykładu, https://chatul.pl/weterynarz-odpowiada/.
– zakupiono karmę za kwotę 450 zł i żwirek za kwotę 300 zł dla kotów po zabiegach