Koty pana Piotra

Koty pana Piotra

W skład stada pana Piotra wchodzi stado złożone z 3 kocurów i 2 wysterylizowanych przez nas koteczek.Koty są regularnie dokarmiane,...

20160426032142